tisdag 11 juni 2013

Vi är medborgare, inte konsumenter


I går läste jag jag den sista delen i DN:s klimatserie. Den satte fingret på så mycket jag tror på. Klimatfrågan är, liksom alla stora miljöproblem, ett kollektivt problem och kollektiva problem löses bäst genom gemensamma åtgärder. Kom ihåg: Inga större miljöproblem har lösts genom att individer frivilligt ändrat sitt beteende...Det är som medborgare, inte som konsumenter, vi har störst makt att göra skillnad. Jag jobbar inte direkt med miljöfrågor men jag jobbar med frågor som tangerar detta, att få fler människor att gå på passiva konsumenter till aktiva medskapare. Så själva tankevändan om hur människor agerar eller borde börja agera talade rakt till mig i denna korta kultur/miljödebatt. 


Så varför fokuserar vi ändå så mycket på att förgröna vårt hem? Jag tror nämligen att vi och våra barn mår direkt så mycket bättre av en lite mer plastfri tillvaro, mindre skumma ingredienser i kroppsvård, inte starka rengöringsmedel till hemmet etc. Det känns verkligen inte som att vi gör något i onödan. Samtidigt förstår jag också att det vi gör knappast minskar användandet av kolkraft,  den stora konsumtionen av plast eller GMO-varor. Men det känns bra här hemma och det känns bra att visa sina barn att en annan livsstil är möjlig. Det blir inte bara tomt prat. Som många säger, barn gör inte som man säger utan som man gör. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar